“Oude” EN 287-1 certificaten en de NEN-EN-ISO 9606-1.

Het is een fabeltje dat “oude”  EN 287-1:2004 of EN 287-1:2011 certificaten omgezet moeten worden naar de NEN-EN-ISO 9606-1:2013 norm. Het is nooit de intentie geweest van norm commissie TC44/SC11 om de industrie op kosten te jagen met VERPLICHTE een omzetting van EN 287-1 naar NEN-EN-ISO 9606-1.

Dit is te lezen in de inleiding van de  NEN-EN-ISO 9606-1 in de onderstaande dik gedrukte teksten.

“Alle nieuwe kwalificaties moeten in overeenstemming zijn met elk deel van deze internationale norm vanaf de datum van afgifte.”

Dus hier staat al dat alleen “nieuwe” kwalificaties aan de NEN-EN-ISO 9606-1 moeten voldoen en niet de “oude”.

Hieronder wordt verteld wat de stappen kunnen zijn “oude” certificaten, kort gezegd zijn er dat twee.

  • De oude verscheuren en opnieuw kwalificeren, wat waanzin is.
  • Volgens onderstaande regels de oude certificaten blijven gebruiken, onder de genoemde condities.

 “Aan het einde van de geldigheidsperiode, kunnen bestaande kwalificaties van lassers in overeenstemming met de eis van een nationale norm worden gerevalideerd volgens deze internationale norm. Dit op voorwaarde dat aan de technische opzet van deze internationale norm wordt voldaan. Het is noodzakelijk dat het nieuwe geldigheidsgebied van de kwalificatie wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de eisen van deze internationale norm.”

 

 Wat betekent dat in de praktijk?

De eerste vraag die opkomt is of met een “oud” NEN-EN-ISO 9606-1 aan de technische opzet van deze internationale norm wordt voldaan wordt, deze  vraag wordt gesteld in het het voorwoord van de NEN-EN-ISO 9606-1. Het antwoord hierop is simpel, de oude kwalificaties voldoen aan de technische opzet van de nieuwe. Ze zijn niet exact gelijk maar middels een officiële ISO-interpretatie wordt gesteld dat de oude certificaten technisch equivalent zijn maar niet gelijk. Dat is dan ook de reden dat er geen NIEUWE NEN-EN-ISO 9606-1 certificaten gemaakt mogen worden op basis van de “Oude” EN 287-1 certificaten.

 

Hoe moet het dan verder met de “oude” EN 287-1 certificaten?

Het antwoord hierop is ook simpel en doeltreffend en ook te vinden in de officiële ISO-interpretatie. De oplossing is dat dat aan het einde van de tweejaarlijkse periode is er de mogelijkheid om de certificaten te verlengen onder de condities van nieuwe NEN-EN-ISO 9606-1. Er zit namelijk een iets strengere eis op de visuele inspectie van de NEN-EN-ISO 9606-1 in vergelijking met de EN 287-1, hier dient men dan wel rekening mee te houden. Ook moet dan een tekst opgenomen worden bij deze verlenging dat dit gedaan is volgens de eisen uit de NEN-EN-ISO 9606-1.

Dan komt ook de vraag op, hoe kan er nu efficiënt omgegaan worden met de nieuwe geldigheid gebieden die toegepast moeten worden. In de officiële ISO-interpretatie wordt de mogelijkheid voor gesteld om een “`Alignment” document te maken, dit document is de vertaling van de oude EN 287-1 ranges naar de nieuwe ranges van de NEN-EN-ISO 9606-1.

Dit document kan aan het einde van de twee jaarlijkse verlenging gemaakt worden, en daar kan ook de tekst op vermeld worden dat het oude certificaat is verlengd op basis van de eisen uit de NEN-EN-ISO 9606-1. De verantwoordelijke las coördinator kan dit document maken, of het mag gemaakt worden door een certificeerde partij maar daar is geen verplichting toe meer het is wel handig om dit te doen. De verlenging blijft dan gewoon doorlopen op basis van het patroon van de EN 287-1.

 

Waar komt dit vandaan?

Ondergetekende en H. Bodt hebben in 2014 al een interpretatie aangevraagd voor deze overgang bij de ISO/TC 44/SC 11 Qualification requirements for welding and allied processes personnel waar wij samen actief lid van zijn. Zelf heb ik deze vergadering ook bijgewoond in Berlijn en de vragen toegelicht aan de commissie en dus de motivaties aangehoord die ten grondslag liggen aan de officiële ISO-interpretatie.

Arjan Roza.

Actief commissie lid TC44/SC10.

Officiële ISO-interpretatie is te vinden onder:

http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8799537&objAction=browse&viewType=1